• Restitusyon
  • Restorasyon
  • Rolove
  • Rolove Restitusyon

Restorasyon projesi daha sonraki bir aşamaya ertelenen yapının rölöve-restitüsyon projesi, Hasanpaşa’da yer alan ahşap bir ev için hazırlanmıştır. 2. derece tarihi eser sınıfındaki yapının, kısmen yıkılmış olmasına rağmen zemin katında bir işletme tarafından kullanımına devam edilyordu.

Malsahibi tarafından yenileme sürecinin başlangıcı için talep edilen projeler rölöve ve restitüsyon kısmını kapsamakta. Restorasyon projesi ikinci bir aşamaya bırakılan yapının tüm katlarının, tavanlarının ve cephelerinin rölöveleri alındı, orjinal halinin araştırma ve belgelemesi yapılarak buna uygun restitusyon projeleri hazırlandı.